Nieuwsbrieven van GVB Het Wij-land

Begin schooljaar

ORGANISATIE 
Voor de organisatie (verdeling van de klassen en de juffen) verwijs ik graag naar de website. In de eerste dagen zul je dit daar terugvinden, samen met deze nieuwsbrief.

WELKOM
Hartelijk welkom aan…
1ste kleuter: Juliette Meul en Ella-Lynn Schouten
3de kleuter: Robbe Schouten en Nanou Tancré
1ste leerjaar: Ayden Depuydt
2de leerjaar: Beau Schouten
3de leerjaar: Esmee Tancré
Samen met juf Ann-Sophie en juf Leonie (die beiden eerder al op school waren) en Jolien (die nieuw is voor de opvang en de middag) hopen we dat ze zich snel ‘thuis’ voelen bij ons op school!

MIDDAG EN OPVANG
Alle kinderen die op school eten/naar de opvang gaan, krijgen vandaag de kaarten mee. Gelieve die zeker dinsdag 3 september ingevuld terug mee te geven. Het menu staat reeds op de website.
Nog even kort samengevat:
- Eetkaarten: bij voorkeur per trimester in te vullen, anders zeker per maand
- Opvang: idem. Indien echt niet mogelijk per maand, dan zeker toch per 2 weken.
- Hou rekening met de opvangtijden: alle dagen tot maximum 18 u. behalve de woensdag (13 u.) en de vrijdag (17 u.).
- Voor de opvang werken we met de badge aan de boekentas. Bij aanvang ’s morgens / na afloop ’s avonds gaat de leerling naar Jolien met de boekentas waaraan de badge hangt. Hang die er dus zeker aan! Gelieve problemen met de badge te melden.
- De studie begint pas de 2de week. De kaarten daarvoor krijgen ze mee vrijdag
6/9. Die kaart komt ook op de website zodat je weet wanneer er wel of geen studie is.

KALENDER
Wil a.u.b. goed de kalender (die in de schoolbrochure staat en ook op de website komt) in het oog houden.
We vestigen uw aandacht op enkele data:
lokale verlofdagen: maandag 7 oktober en vrijdag 31 januari
pedagogische werkdagen: woensdagen 2 oktober – 20 november – 12 februari – 29 april
ouderavond: lager 16 september en kleuter 3 oktober. Vrijdag krijg je daarvoor een inschrijfstrookje.
sportdagen: lager 8 oktober en 30 april. Kleuter: september (dag nog te bepalen) en 18 juni. Op sportdagen is er enkel picknick mogelijk voor de sporters. De andere kinderen op school kunnen wel volle maaltijd nemen.
eerste communie: Hemelvaart 21 mei om 10u.30 te Hollebeke samen met Hollebeke en Dikkebus en vormsel: 23 mei om 17 u.
schoolfeest: 22 en 23 februari (zeker vrij te houden)
pannenkoekennamiddag oudercomité: 22 september. Vrijdag volgt meer info.

VERANDERINGEN/VERNIEUWINGEN
Verbeteringswerken: Tijdens de vakantie zijn heel wat werken uitgevoerd, de ene al wat meer zichtbaarder dan de andere daarom even een opsomming: de oversteek van het afdak werd verwijderd, alle schouwen werden afgebroken, aan de voorgevel werd de sierschouw hermetst en er komen nog 2 nieuwe raampjes, het internet werd verbeterd, overal werden de lichten vervangen door led en in de gang en de toiletten is er een bewegingsmelder, de lange gang en mijn bureau werden herschilderd en tenslotte werden de ingangspoorten vooraan en achteraan vernieuwd. Dat alles maakt dat het ‘leven’ op school voor iedereen weer wat verbeterd werd.
Vlotter rijenverkeer: We voeren een paar veranderingen door om het rijenverkeer na schooltijd vlotter te laten verlopen. Kort komt het erop neer dat de (groot)ouders bij het openen van de poort binnen op de speelplaats komen om de kinderen meteen mee te nemen. Alles werd vandaag in detail uitgelegd aan de betrokken mensen. We hopen op die manier de wachttijd voor kinderen en (groot)ouders te verminderen.
Belsignalen: Voortaan gaat de 1ste bel 5 minuten voor schooltijd. Dat is het signaal dat de kinderen naar binnen kunnen. Bij de 2de bel zijn alle kinderen binnen in de klas want dan begint de les / de activiteit. Mogen we aandringen dat ook kleuters op tijd zijn.

VARIA
digitaal: Dit is de enige nieuwsbrief op papier. Alle verder nieuwsbrieven of algemene mededelingen alsook rekeningen worden verstuurd via mail. Je wordt daarvan verwittigd via een etiket in het schriftje/de agenda. Wil op dit etiket tekenen aub. Kijk sowieso regelmatig naar de mail en de website om geen belangrijke zaken te missen.
schoolbrochure: is aangepast en wordt morgen dinsdag doorgemaild. Vandaag krijgen de oudsten het bevestigingsstrookje mee. Bedankt om dit ten laatste vrijdag 6/9 terug mee te geven.
medicatie: medicatie, die we uitzonderlijk geven, moet altijd vergezeld zijn van een briefje. Vandaag krijgen de oudsten een exemplaar mee om te bewaren. Dit document is ook altijd te vinden op de website.
Averbode: (enkel voor lager): door de flyer (prijs jaarabonnement tijdschrift staat erop vermeld) mee te geven tegen 6/09 bevestig je dat je intekent. Er is ook mogelijkheid voor een leesabonnement vanaf oudste kleuters: zie ook flyer.
drank: water via een hervulbare, goed sluitende drinkfles, steeds genaamtekend.
tussendoortjes en fruit: in de voormiddag iets gezond - in de namiddag mag koek maar zonder chocolade (kleuters geen koek op dinsdag – ze krijgen / maken iets op school). Fruit-op-school is elke woensdag, vanaf deze week. We vragen daarvoor een bijdrage van € 3,50. De rest wordt betaald, deels door het oudercomité en deels door de school.
Belangrijk bij veranderingen opvang/maaltijd
Veranderingen opvang: is de opvang in de lopende week anders dan vermeld op de kaart: geef dat voor kleuter door via het schriftje en voor het lager: pas zelf de opvangkaart in de agenda aan.
Veranderingen maaltijd: in de lopende week kan de volle maaltijd niet meer aangepast worden behalve bij afwezigheid. Wie onverwacht op school moet eten, brengt eigen picknick mee. Wil elke afwezigheid (ook voor kleuter) duidelijk melden tegen 8u30 o.a. om de maaltijd tijdig af te melden. Doe dit via de telefoon 057/208385 of spreek het in.
Bedankt om daar correct in te zijn: het spaart ons een hoop regeling.
Bescherming zon: wil bij zonnig weer altijd een genaamtekend zonnehoedje of pet meegeven, zeker voor de kleuters.

BEDANKT
... aan het oudercomité voor het klasbudget van € 6 per kind, voor de turn T-shirts (lager), voor het alternatief tussendoortje (kleuter)
… om alles zoveel mogelijk te naamtekenen: zeker de boterhamdozen, tussendoordoosjes, slabbetjes, …
… om stipt te zijn in het meegeven van… (strookjes, eet- en opvangkaarten, andere gevraagde zaken) en het betalen van de rekeningen
… om regelmatig de schoolwebsite te bekijken www.gvbhetwijland.be
… voor de aandacht die je besteedt aan alle ‘correspondentie’
… voor het vertrouwen dat je in onze school stelt

Scholen SIRH

Scholen Ieper Rand Heuvelland sirh.be

© Basisschool GVB Het Wijland Voormezele | Cooked and Spiced by Tasty Creations | Hosted by LMD