Welkom!

Vanaf 1 september hartelijk welkom aan …

  • 1ste kleuter: Juliette Meul en Ella-Lynn Schouten
  • 3de kleuter: Robbe Schouten en Nanou Tancré
  • 1ste leerjaar: Ayden Depuydt
  • 2de leerjaar: Beau Schouten
  • 3de leerjaar: Esmee Tancré

Samen met juf Ann-Sophie en juf Leonie (die beiden eerder al op school waren) en Jolien (die nieuw is voor de opvang en de middag) hopen we dat ze zich snel ‘thuis’ voelen bij ons op school!

Bedankt

...aan het oudercomité voor het klasbudget van € 6 per kind, voor de turn T-shirts (lager), voor het alternatief tussendoortje (kleuter)

...om de poortingang altijd vrij te laten

…om af te tekenen op de sticker ‘mail’ of ‘rekening’ (in schriftje/agenda) ter bevestiging dat wat doorgemaild werd, gezien is

...om stipt te zijn in het meegeven van ... (strookjes, eet- en opvangkaarten, andere gevraagde zaken) en het betalen van de rekeningen
om
...dat de kinderen (ook de kleuters) tijdig op school zijn: de bel gaat om 8u.25 zodat de school kan beginnen om 8u.30 (te laat zijn stoort het klasgebeuren, het is voor je kind zelf niet leuk om zo de schooldag te beginnen en er is onduidelijkheid omtrent de maaltijd)

...om alle veranderingen van maaltijden/opvang tijdens de week correct te melden (zie schoolbrochure)

...om alles zoveel mogelijk te naamtekenen: zeker de boterhamdozen, tussendoordoosjes, slabbetjes, petjes, ...

...om regelmatig de schoolwebsite te bekijken http://www.gvbhetwijland.be

...voor de aandacht die u besteedt aan alle correspondentie; de nieuwsbrieven komen ook op de website

...voor het vertrouwen dat u in onze school stelt

Scholen SIRH

Scholen Ieper Rand Heuvelland sirh.be

© Basisschool GVB Het Wijland Voormezele | Cooked and Spiced by Tasty Creations | Hosted by LMD