Welkom!

Vanaf 23 april hartelijk welkom aan ...

  • Renée Bossaert: nieuwe peuter

Vanaf 1 februari hartelijk welkom aan ...

  • Oscar Lemahieu: nieuwe peuter

Vanaf 5 november hartelijk welkom aan …

  • Jonah DeKoning, Ruben De Mesel, Amira Desmet en Noah Wyffels: nieuwe peuters

Vanaf 1 september hartelijk welkom aan …

  • Hanne en Amber Thiery en Nicholas Walbrou: nieuwe peuters
  • Axel Ayoubi en Otis Kimpe: nieuwe 1ste kleuters
  • Tjörren Provoost (1st leerjaar), Quinten Provoost en Ella Kimpe (3de leerjaar)

Samen met Evy (opvang/middag) en juf Goele (turnen lager) hopen we dat ze zich snel ‘thuis’ voelen bij ons op school.

Bedankt

...aan het oudercomité voor het klasbudget van € 6 per kind, voor de turn T-shirts (lager), voor de betaling van het alternatief tussendoortje (kleuter)

...om de poortingang altijd vrij te laten tussen de witte strepen en daar niet te blijven staan (wel iets verder of liever nog aan de overkant)

…om af te tekenen op de sticker ‘brief’ of ‘rekening’ (in schriftje/agenda) ter bevestiging dat wat doorgemaild werd, gezien is

...om stipt te zijn in het meegeven van ... (strookjes, eet- en opvangkaarten, andere gevraagde zaken) en het betalen van de rekeningen

...dat de kinderen tijdig op school zijn: de bel gaat om 8u.27 zodat de school kan beginnen om 8u.30 (te laat zijn stoort het klasgebeuren, het is voor je kind zelf niet leuk om zo de schooldag te beginnen en er is onduidelijkheid omtrent de maaltijd)

...om alle veranderingen van maaltijden/opvang tijdens de week correct te melden (zie hoger)

...om regelmatig de schoolwebsite te bekijken http://www.gvbhetwijland.be

...voor de aandacht die u besteedt aan alle correspondentie; de nieuwsbrieven komen ook op de website

...voor het vertrouwen dat u in onze school stelt

Scholen SIRH

Scholen Ieper Rand Heuvelland sirh.be

© Basisschool GVB Het Wijland Voormezele | Cooked and Spiced by Tasty Creations | Hosted by LMD